Algemene voorwaarden Bookedoo Groepsaccommodaties

Boekingen


Je kunt direct via onze website bij een verhuurder een groepsaccommodatie boeken. Hoe doe je dit? Ga naar de betreffende accommodatie. Klik op “Beschikbaarheid en prijs”, vul de gewenste aankomst- en vertrekdatum en het aantal gasten in. De huursom en bijkomende kosten worden meteen getoond. Klik daarna op “Nu boeken” en vul de verdere gegevens in. Hier zijn ook extra’s bij te boeken. De boeking dient te allen tijde binnen 24-48 uur te worden bevestigd door de verhuurder van de groepsaccommodatie aan Bookedoo.nl (m.u.v. de weekenden en feestdagen). Na de bevestiging van de verhuurder aan Bookedoo.nl is de boeking van opdrachtgever definitief en heb je als opdrachtgever een betaalverplichting. Mochten er bijzonderheden zijn, dan word je daarover uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Als opdrachtgever ga je een huurovereenkomst aan met de verhuurder van de accommodatie. Door het boeken ga je akkoord met de relevante annulerings- en andere voorwaarden van de verhuurder die van toepassing kunnen zijn op de boeking en/of het verblijf. Bookedoo.nl zal de boeking zo snel mogelijk schriftelijk per e-mail bevestigen en de door opdrachtgever opgegeven gegevens doorgeven aan de verhuurder van de accommodatie. In die bevestiging staan de naam en adresgegevens van de groepsaccommodatie en van de verhuurder/beheerder. De huurovereenkomst en de financiële afwikkeling wordt door de verhuurder van de accommodatie met je geregeld. Na de boeking heb je daarover dan ook contact met de verhuurder. Uiteraard kun je ook na boeking voor vragen of andere zaken altijd contact met Bookedoo.nl opnemen, zowel telefonisch als via de mail.


Bemiddeling


Bookedoo.nl fungeert vanaf het moment van de boeking uitsluitend als tussenpersoon tussen opdrachtgevers en verhuurders die hun accommodatie aanbieden met gebruikmaking van de website van Bookedoo.nl. Bookedoo.nl stuurt de relevante gegevens van de boeking naar de desbetreffende verhuurder en stuurt opdrachtgever een bevestigingsmail. Bookedoo.nl doet zelf niet aan het verhuren of aanbieden van accommodaties. Op de relatie tussen de opdrachtgever en Bookedoo.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Op de huurovereenkomst die tot stand komt tussen de opdrachtgever en de verhuurder, bij welke overeenkomst Bookedoo.nl geen partij is, zijn de algemene voorwaarden van de verhuurder van toepassing. De opdracht aan Bookedoo.nl voor het reserveren van een accommodatie is voor opdrachtgever bindend. Over de (aan)betaling van de huursom ontvangt de opdrachtgever binnen 5 tot 7 dagen na reservering een e-mail van de verhuurder. Een annulering of wijziging wordt eveneens uitgevoerd conform de voorwaarden die van toepassing zijn op de huurovereenkomst tussen de opdrachtgever en verhuurder.

Het is de verantwoordelijkheid van verhuurder om de beschikbaarheid van accommodaties accuraat bij te houden. Bookedoo.nl kan dat niet controleren en kan niet uitsluiten dat er zich onjuistheden voordoen in de getoonde beschikbaarheid van een accommodatie. Het kan dan ook in een enkel geval voorkomen dat de boeking van een verblijf niet door kan gaan omdat er onverhoopt toch geen beschikbaarheid is voor het desbetreffende verblijf. In een dergelijk geval neemt Bookedoo.nl uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat de boeking is gemaakt contact met opdrachtgever op, waarbij Bookedoo.nl uiteraard haar best zal doen voor een passend alternatief.


Disclaimer  


Alle informatie en gegevens over een accommodatie zijn gebaseerd op de informatie en gegevens die Bookedoo.nl heeft ontvangen van de verhuurder. Deze informatie wordt door Bookedoo.nl slechts op haar website geplaatst bij de desbetreffende accommodatie. Bookedoo.nl gaat daarbij met de beste zorg te werk, maar zal niet verifiëren of en niet kunnen garanderen dat alle informatie over de accommodaties volledig of juist is. De verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de getoonde prijzen. Een overduidelijke vergissing, typefout of technische storing, bijvoorbeeld in het geval van dat er een onrealistische prijs wordt getoond, is niet bindend. Bookedoo.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout of onderbreking dan ook, defecten, herstelwerkzaamheden, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het niet aanleveren van informatie. Het is aan iedere verhuurder om in te staan voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie over en foto’s van de accommodatie zoals die op de website van Bookedoo.nl wordt getoond.

Bookedoo.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele communicatie met de verhuurder van een accommodatie op of via haar website. Opdrachtgever kan jegens Bookedoo.nl geen rechten ontlenen aan verzoeken aan of communicatie met de verhuurder/beheerder van de accommodatie. Ook is Bookedoo.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers.

Bookedoo.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade toegebracht aan de door opdrachtgever gehuurde accommodatie. Als je of (één of meer van) je groepsgenoten schade hebben veroorzaakt in of rondom de accommodatie dien je dat zo snel mogelijk te melden bij de beheerder/verhuurder. Bookedoo.nl assisteert niet bij de afhandeling van de eventuele te vergoeden schade.

Bookedoo.nl kan jegens verhuurders niet instaan voor de juistheid van de opgegeven gegevens (waaronder de leeftijd van de huurders) daarvoor blijf je als opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Opdrachtgever is verplicht alle gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen.


Betaling


De reissom dient, afhankelijk van de verhuurder, vooraf of bij aankomst te worden voldaan. De verhuurder kan ook een aanbetaling verlangen. De meeste verhuurders vragen tevens een waarborgsom per verblijf. De hoogte van de waarborgsom staat in de meeste gevallen aangegeven bij de boeking van het verblijf. De waarborgsom kan afwijken van de getoonde waarborgsom op de website (bijvoorbeeld bij een boeking door een risicogroep). De verhuurder bepaalt ten alle tijden de hoogte van de waarborgsom.

Een te late betaling, betaling via een verkeerde bank, bankpas of foutieve creditcardgegevens, een ongeldige creditcard of onvoldoende tegoed op de creditcard komen uiteraard voor eigen rekening en risico.


Uitgesloten van herroepingsrecht


Voor diensten waarbij een reservering van toepassing is (zoals vervoer, ter beschikkingstelling van een accommodatie, horeca en vrijetijdsbesteding) geldt geen bedenktermijn. Het herroepingsrecht is daarop niet van toepassing. Dit betekent dat geen gebruik kan worden gemaakt van het recht om producten kosteloos binnen 14 dagen te retourneren. Na een boeking via Bookedoo.nl kan de opdrachtgever zich niet beroepen op het herroepingsrecht.


Annuleringen  


Als je via de website van Bookedoo.nl een bepaalde accommodatie hebt geboekt, dan geldt deze boeking als een definitieve boeking (na bevestiging van de verhuurder/beheerder aan Bookedoo.nl). Ben je genoodzaakt deze boeking toch te annuleren? Dan dien je dit schriftelijk aan Bookedoo.nl en de verhuurder te melden. Je ontvangt dan informatie over de vervolgstappen.

Voor de overige gevolgen van annulering verwijzen wij je naar de voorwaarden die worden gehanteerd door de verhuurder van de desbetreffende accommodatie. In de meeste gevallen zijn de  RECRON voorwaarden voor groepsaccommodaties (zie hieronder, artikel 6) van toepassing;

Artikel 6: Annulering

Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

  • bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs; 
  • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Ook indien je niet verschijnt op de ingangsdatum bent u 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs (huursom incl. bijkomende kosten) verschuldigd. 

De servicekosten van 25 euro worden te allen tijde in rekening gebracht en zijn niet terugvorderbaar. 


Klachten  


Iedere klacht gericht tegen Bookedoo.nl dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen een termijn van 30 dagen na de geplande dag van de desbetreffende boeking.

Bookedoo.nl zal de klacht bij tijdige indiening binnen 14 dagen afhandelen. Klachten kunt u melden per e-mail (info@bookedoo.nl) of schriftelijk aan ons kenbaar maken via Bookedoo, Europalaan 500, 3526KS te Utrecht. Dit is tevens ons bezoekadres.

Tijdens het verblijf dien je een klacht over de accommodatie binnen 24 uur te melden aan de beheerder/verhuurder. Hoewel Bookedoo.nl niet helpt bij het afhandelen van dergelijke klachten, wordt zij graag geïnformeerd als een klacht 48 uur na melding daarvan aan verhuurder/beheerder niet is verholpen. Deze melding kan tijdens kantooruren telefonisch plaatsvinden via het nummer +31 515-435060.Tevens kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)


Akkoord met gedragsregels en schades


Wanneer je via Bookedoo.nl boekt, ga je in aanvulling akkoord met de volgende gedragsregels die gelden voor alle accommodaties (behoudens indien en voor zover de opdrachtgever en de verhuurder daarvan schriftelijke onderling afwijken):

  • vanaf 23:00 is het buiten stil op het gehele terrein van de accommodatie tenzij de verhuurder anders aan geeft;
  • indien er schade is veroorzaakt aan de accommodatie die hoger is dan de waarborgsom kunnen alle groepsleden tezamen of afzonderlijk aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schade die is veroorzaakt en zijn alle leden van de groep daarvoor hoofdelijk aansprakelijk;
  • alle leden van de groep gedragen zich naar redelijkheid en billijkheid en houden zich aan de gedragsregels.

Beperking van aansprakelijkheid

Bookedoo.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door een opdrachtgever is geleden vanwege aantoonbaar tekortschieten aan de zijde van Bookedoo.nl met betrekking tot haar diensten, tot maximaal een bedrag van de gezamenlijke kosten van de desbetreffende boeking.

Bookedoo.nl wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik, kwaliteit, toepasbaarheid en geschiktheid van de geboekte accommodatie en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins. Opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat de desbetreffende verhuurder met uitsluiting van Bookedoo.nl jegens opdrachtgever als enige verantwoordelijk is en aansprakelijkheid kan worden gehouden voor schade als gevolg van de boeking en/of de geboekte accommodatie.

Bookedoo.nl is geen (weder)verkoper van de geboekte accommodatie. Dat betekent dat alle klachten of eventuele claims met betrekking tot de geboekte accommodatie, prijs, voorwaarden of specifieke verzoeken dienen te worden gericht aan de beheerder/verhuurder van de desbetreffende accommodatie.


Slotbepalingen


Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Bookedoo.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Copyright
Copyright © Bookedoo.nl 2006-2022. Alle rechten voorbehouden.

Afbeeldingen, logo’s en teksten op de website van Bookedoo.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden verspreid, gebruikt of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Bookedoo.nl.